Picanya ANGUS
Picanya ANGUS
Pes per unitat: 1,5 kgs. aprox.

Producte fresc.