Costella ANGUS
Costella ANGUS
Pes per unitat: 3,2 kgs. aprox.

Producte congelat.