Condicions d'ús
DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb l'haver d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular de domini web www.gloriamallorquina.com (d'ara endavant Lloc web) és Gloria Mallorquina, S.A. ( d'ara endavant Gloria Mallorquina) amb domicili a aquest efecte en Carrer Berenguer d’Anoia, 66 - 07300 Inca (Illes Balears) amb C.I.F.: A07049257 inscrita en el Registre Mercantil de Balears el dia 22-7-76, Foli 28, Tom 267, Llibre 201 secció 3a Societats H-5104 Inscrip. 1a.

Correu electrònic de contacte: info@gloriamallorquina.com 
Telèfon: 971501400.

USUARIS

L'accés i/o ús del Lloc web atribueix la condició d'Usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

El Lloc web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Gloria Mallorquina o a tercers als quals l'Usuari pugui tenir accés. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc web. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Gloria Mallorquina ofereix a través del seu Lloc web i a no utilitzar-los en qualsevol forma il·lícita o que pogués impedir el normal funcionament del Lloc web o que pogués danyar els béns i drets de Gloria Mallorquina o de tercers. Glòria Mallorquina es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Gloria Mallorquina no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Gloria Mallorquina compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'Usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari
pugui sol·licitar a info@gloriamallorquina.com, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat de Gloria Mallorquina del fitxer creat, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

L'usuari és conscient que Gloria Mallorquina pot dirigir-li comunicacions comercials referides als seus productes o serveis bé per correu electrònic, correu postal o qualsevol altre mitjà, podent sol·licitar en qualsevol moment el cessament de l'enviament d'aquestes comunicacions. Per a això, l'usuari podrà dirigir-se a
Gloria Mallorquina per mitjà de correu postal al domicili social de l'empresa. 

COOKIES

Gloria Mallorquina utilitza “cookies” amb la finalitat de facilitar la navegació. Si l'Usuari no desitja que s'instal·lin en el seu disc dur, ha de configurar el seu programa de navegació per Internet perquè no les rebi. Igualment l'Usuari podrà destruir lliurement les “cookies” del seu ordinador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix que tots els continguts del Lloc web estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de Gloria Mallorquina o de tercers. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament
prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Gloria Mallorquina. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Gloria Mallorquina. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Gloria Mallorquina no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

Gloria Mallorquina es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Lloc web.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.gloriamallorquina.com es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, Gloria Mallorquina no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Gloria Mallorquina assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dits hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

Gloria Mallorquina es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús. 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Gloria Mallorquina podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que degudament publicades siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Gloria Mallorquina i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d'Inca.