Rellom ANGUS
Rellom ANGUS
Pes per unitat: 2,5 kgs. aprox.

Producte fresc.